Hans Coenen treedt toe tot de Raad van Bestuur van Gasunie Hans Coenen

Hans Coenen treedt toe tot de Raad van Bestuur van Gasunie

GRONINGEN - Hans Coenen treedt per 1 april 2023 toe tot de Raad van Bestuur van Gasunie. Hij is benoemd voor een termijn van vier jaar en zal in de Raad van Bestuur Ulco Vermeulen opvolgen, die op eigen verzoek per 1 juli 2023 zal terugtreden als bestuurslid verantwoordelijk voor business development en deelnemingen.

Han Fennema, CEO van Gasunie: “Hans is als directeur business development en strategie nauw betrokken bij onze ontwikkeling van gastransportbedrijf naar een duurzame energie-infrastructuur onderneming. Hij heeft ruime ervaring in de internationale gas- en energiemarkten en is een drijvende kracht achter de nieuwe activiteiten van Gasunie op het gebied van waterstof, warmte, CO2 en groen gas. Daarmee zorgt zijn benoeming voor nieuwe energie in de strategische ontwikkeling van Gasunie”.

Pieter Duisenberg, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “Hans Coenen is al jarenlang een belangrijke kracht in het senior management van Gasunie en beschikt over een uitgebreid netwerk in de Nederlandse en internationale energiewereld. Zijn brede ervaring bij verschillende afdelingen van Gasunie, onder andere als bestuurder van Gasunie Deutschland, maken hem bij uitstek geschikt om Ulco Vermeulen op te volgen in de Raad van Bestuur”.

Nieuwe rol voor Ulco Vermeulen
Ulco Vermeulen, sinds 1990 in dienst van Gasunie en sinds 1 mei 2016 lid van de Raad van Bestuur, zal zijn bestuursverantwoordelijkheden voor de activiteiten van Gasunie op het gebied van business development en deelnemingen vanaf 1 april aan Hans Coenen overdragen. Vermeulen zal per 1 juli 2023 terugtreden als bestuurslid. Daarna blijft hij nog anderhalf jaar verbonden aan Gasunie als speciaal adviseur van de Raad van Bestuur met als aandachtgebied de ontwikkeling van internationale waterstofketens.

Han Fennema: “Ulco Vermeulen heeft een grote staat van dienst bij Gasunie. Met gezond zakelijk verstand en een scherp oog voor het publieke belang heeft hij met passie en doorzettingsvermogen gewerkt aan de energietransitie, specifiek de ontwikkeling van waterstof. Zijn recente inzet voor de ontwikkeling van LNG in Nederland en Duitsland, in het bijzonder sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, is cruciaal geweest voor de leveringszekerheid in Noordwest Europa. Wij zullen hem gaan missen als collega in de Raad van Bestuur, maar zijn verheugd dat hij in de komende periode nog verbonden blijft aan Gasunie op het terrein van de internationale waterstofontwikkelingen”.

Pieter Duisenberg: “Ulco Vermeulen is een vernieuwer pur sang en belichaamt de kernrol van Gasunie: het bij elkaar brengen van partijen vanuit het perspectief van energie-infrastructuur. Bij zijn herbenoeming in 2020 had hij reeds aangegeven zijn vierjarige termijn niet uit te dienen. Wij zijn hem dankbaar dat hij beschikbaar bleef als bestuurder in de buitengewoon turbulente periode van het afgelopen jaar.”