Kinderraad 2024 kiest voor drie goede doelen Metha Eikens.

Kinderraad 2024 kiest voor drie goede doelen

WESTERWOLDE - Vandaag mochten 22 kinderen van 11 basisscholen uit de gemeente Westerwolde voor één dag raadslid zijn tijdens de Kinderraad 2024. Ze mochten debatteren over de besteding van 1500 euro aan een goed doel. Het college had voorgesteld om het geld te besteden aan Stichting De Schoolschrijver. Daar mochten ze mee instemmen, maar ze mochten ook tegenvoorstellen doen voor andere goede doelen. Uiteindelijk werd het geld toegewezen aan drie goede doelen: Stichting Rikki Kanaalstreek, Dierentehuis Ter Marse en het Wilhelmina Kinderziekenhuis.

Als eerste handeling installeerde waarnemend burgemeester Leendert Klaassen de kinderen officieel als tijdelijk raadslid. Na een toelichting van onderwijswethouder Wietze Potze op het collegevoorstel werd al snel duidelijk dat de kinderraadsleden het collegevoorstel niet steunden. Sommigen vonden dat hun juffen en meesters al heel goed les gaven en dat er dus geen geld nodig was voor extra schrijfonderwijs. Alle scholen kwamen met tegenvoorstellen die ze met hun klasgenoten hadden voorbereid. Deze klasgenoten konden de verrichtingen van hun afgevaardigden live volgen via Westerwolde Actueel.

Lokale versus landelijke goede doelen
Meerdere scholen wilden het geld besteden aan voorzieningen voor zieke kinderen zoals Stichting Opkikker, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en met name Kika.

Sommige scholen gaven aan dat ze vooral aan een regionaal doel wilden geven, zodat het geld echt aan inwoners van Westerwolde ten goede komt. Zij kwamen met voorstellen om geld te geven aan de Afdeling Jeugd van Stichting Welzijn Westerwolde; aan Dierentehuis Ter Marse om meer dieren te kunnen redden; aan Stichting Rikki Kanaalstreek voor kinderen die thuis problemen hebben; aan meer prullenbakken in de gemeente om zwerfafval tegen te gaan; aan alle scholen in Westerwolde voor extra boeken voor de schoolbibliotheek; en aan de voedselbank zodat mensen in geldnood in de gemeente ook goed kunnen eten.

Een akkoord: drie goede doelen
Tijdens de schorsing zochten de kinderraadsleden in de wandelgangen medestanders om coalities mee te smeden. Na de tweede termijn werd duidelijk dat er nog geen meerderheid was voor één bepaald doel. Na de raad aangehoord te hebben, kwam wethouder Potze met het nieuwe voorstel om het geld aan drie goede doelen te besteden: Stichting Rikki Kanaalstreek, Dierentehuis Ter Marse en het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Dit voorstel werd met algemene stemmen aangenomen zodat elk doel 500 euro mag ontvangen.

Alle kinderen ontvingen na afloop een mooie herinnering aan de Kinderraad. Voor hun klasgenoten namen ze reflecterende armbanden om op te vallen in het verkeer mee terug naar school.

Tiplijn