Mobiele flitspaal in Meeden, Ter Apel en Groningen

Mobiele flitspaal in Meeden, Ter Apel en Groningen

GRONINGEN - Het Openbaar Ministerie zet vanaf woensdag 15 mei een mobiele flitspaal in om de verkeersveiligheid te vergroten langs gemeentelijke wegen. De flexflitser controleert de snelheid en staat de eerste twee maanden langs de Hereweg in Meeden. Later gaat de flitspaal naar de Westerstraat in Ter Apel en de Paterswoldseweg in Groningen. De flitspaal blijft wisselen tussen deze drie locaties. 

Hereweg in Meeden
De flexflitser wordt geplaatst ter hoogte van Hereweg 277. Dit is aan de oostkant van Meeden, binnen de bebouwde kom op de doorgaande weg richting Westerlee. Op dit deel van de Hereweg wordt vaak te hard gereden. Ook gebeuren er regelmatig ongevallen. Fietsers en auto's delen de rijbaan en er is een bushalte waar mensen oversteken.

Westerstraat in Ter Apel 
Een tweede locatie van de flexflitser is de Westerstraat in Ter Apel, ter hoogte van huisnummer 158. Op het deel tussen de Viaductstraat en de komgrens Ter Apel/Nieuw Weerdinge vinden relatief veel verkeersongevallen plaats en wordt regelmatig te hard gereden. 

Paterswoldseweg in Groningen
De derde locatie is de Paterswoldseweg in Groningen, ter hoogte van de fietsoversteek Lepelaar nabij de woonwijken Ter Borch en Hoornse Meer. De Paterswoldseweg is een belangrijke doorgaande weg voor de stad Groningen. De snelheid wordt op dit wegdeel regelmatig overschreden en er hebben in het verleden enkele ongevallen plaatsgevonden. Handhaving verhoogt de veiligheid van de fietsoversteek.

Flexibel en duurzaam
De flexflitser controleert 24 uur per dag de maximumsnelheid. De flitspaal staat ongeveer twee maanden op dezelfde plek, wordt daarna verplaatst en keert later terug. Met dit initiatief kan relatief eenvoudig op meerdere plekken in de provincie gecontroleerd worden op de snelheid.

Flexflitsers
De flexflitser is een initiatief van het Openbaar Ministerie (OM). In totaal zet het OM 50 flexflitsers in op 150 verschillende locaties door heel Nederland. In 2026 wordt dit aantal uitgebreid naar 125. De locaties worden geselecteerd op basis van verkeersongevallen, overtredingscijfers en risico’s, zoals kruisend verkeer en schoolroutes. Sommige locaties worden aangedragen door aanwonenden.

Met de flexflitser verwachten de provincie, het OM, de politie en gemeenten dat meer bestuurders zich aan de snelheidslimiet houden en dat de verkeersveiligheid voor met name fietsers en voetgangers verbetert. De provincie Groningen verzamelt alle data en coördineert de aanvragen die namens de gemeenten naar het OM worden gestuurd. 

Ook flitspaal op provinciale wegen
Sinds januari 2023 rouleert eenzelfde mobiele flitspaal op de provinciale weg tussen Grijpskerk en Sebaldeburen (N388), Kropswolde (N386) en de wijk Lewenborg (N360). 

Tiplijn