Bouw woonwijk voor Pekelders én statushouders na de zomer van start

Bouw woonwijk voor Pekelders én statushouders na de zomer van start

OUDE-PEKELA - De bouw van 68 woningen aan de Hooiweg in Oude Pekela gaat binnenkort van start. Van den Nagel Modulaire Bouw uit Barneveld heeft onlangs de aanbesteding gewonnen van de nieuwe woonwijk voor Pekelders en statushouders.

Aannemer Sjouke Dijkstra uit Leek begint na de bouwvak met bouwrijp maken van het terrein aan de Hooiweg.

Het gaat om een wijk met energieneutrale woningen in de sociale huursector, bedoeld voor inwoners van Pekela én voor statushouders. De nieuwe wijk krijgt een groen en waterrijk karakter met een gezamenlijke parkeerplaats.

De tien Groninger gemeenten hebben in het Groninger Akkoord gezamenlijk afspraken gemaakt over de opvang van vluchtelingen, waarbij Pekela een bijdrage levert voor de opvang van Oekraïners en tussentijdse huisvesting van statushouders.

De 34 woningen voor statushouders aan de Hooiweg zijn een tussentijdse voorziening in afwachting van definitieve huisvesting elders in de provincie. Binnen twee jaar moeten de statushouders een definitieve woning toegewezen krijgen. Na tien jaar vervalt de tussentijdse voorziening aan de Hooiweg en wordt het reguliere huisvesting.

De eerste twintig woningen, verdeeld over Pekelders en statushouders, worden op 11 november opgeleverd.

Wethouder Ellen van Klaveren (SP) : ‘Pekela heeft een enorme vraag naar betaalbare huurwoningen. We zijn blij dat we op korte termijn een prachtige groene wijk met verschillende types huizen kunnen realiseren waardoor een mooie nieuwe aanvulling op de Pekelder gemeenschap kan ontstaan.’

Inwoners van Pekela kunnen op 4 juli tijdens een inloopbijeenkomst in multifunctioneel centrum De Binding in Oude Pekela zien hoe de nieuwe woonwijk er verder uit komt te zien en ook hun interesse kenbaar maken voor deze woningen.

Tiplijn