College vergadert op locatie in Harkstede iStock

College vergadert op locatie in Harkstede

HARKSTEDE - Op dinsdag 18 juni vergaderden burgemeester en wethouders in De Graankorrel in Harkstede. Na de wekelijkse vergadering van het college, gingen burgemeester en wethouders in gesprek met afgevaardigden van Dorpsbelangen Harkstede over onderwerpen die in het dorp spelen. Onder andere over de bouw van 2000 extra woningen in Meerstad aan de rand van Harkstede, een stroomvoorziening voor de weekmarkt, het dorpsplan en jongeren. Ook sprak het college met de werkgroep Toekomst Harkstede over de uitdagingen en kansen die zo’n grote verandering meebrengt. Daarna volgde een gezamenlijke rondwandeling langs MFC De Borgstee, de locatie van een nieuwe speelplek bij de Laan der Kruisheren, de dorpskern, de projectlocatie Bewegen Harkstede Noord, de Marktlocatie en het Hertenkamp van Cosis. Ook werd gekeken naar het plangebied Meerstad.

Toekomst van Harkstede
Harkstede is een actief dorp. Door vereniging Dorpsbelangen is in samenwerking met de inwoners van het dorp en de gemeente een dorpsplan gemaakt. Hierin staat onder andere de wens voor bewegen en ontmoeten in Harkstede noordelijk van de Hoofdweg en wandelen en bewegen rondom het water van de Borgmeren. De gemeente en de dorpsvereniging gaan nu werken aan een uitvoeringsagenda met daarin activiteiten die op korte en middellange termijn kunnen worden uitgevoerd, de lange termijnplannen landen in de Toekomstvisie. Een van de onderwerpen in het dorpsplan is de verkeersveiligheid, afgelopen week organiseerden daarom de dorpen Scharmer en Harkstede een gezamenlijke straatspeeldag. Een deel van de Hoofdweg werd afgesloten, er speelden zo’n 300 kinderen 2 uur lang verschillende spelletjes op de straat. Dorpsbelangen sprak met het college hierover en liet ze diverse plekken in het dorp zien waar ze aandacht voor vraagt. Met name gaat het om veilig kunnen oversteken naar school en de supermarkt. Een ander onderwerp waarover gesproken werd zijn activiteiten voor jongeren in het dorp. Er is meer behoefte aan verbinding met de jongeren in het dorp. In Harkstede hebben ze veel last gehad van vandalisme, waarbij het niet in alle gevallen duidelijk is of dat door jongeren uit het dorp gebeurt. Onlangs organiseerden jongerenwerkers van Kwartier Zorg en Welzijn, politie en gemeente en het spel Hunted in Harkstede. Hier deden 120 jongeren uit Harstede en de omgeving aan mee.
 
Vergaderen op locatie
Door regelmatig buiten het Huis van Cultuur en Bestuur te vergaderen wil het college van burgemeester en wethouders nog meer in contact komen met inwoners en organisaties in de dorpen en wijken. Dit kan rondom thema’s die spelen, voorbereiding op besluiten die genomen moeten worden of dat inwoners en organisaties iets willen laten zien waar ze trots op zijn.
 
Tiplijn