EEMSDELTA/OLDAMBT - De gemeenten Eemsdelta en Oldambt hebben de handen ineengeslagen voor het herstel van de Carel Coenraadpolder. Na de bouwvakantie zijn zij direct aan de slag gegaan met een duurzame en innovatieve methode om de weg te vernieuwen.

Herstel Carel Coenraadpolder
De aanleiding voor het herstel van de Carel Coenraadpolder lag bij de kleitransporten naar de Brede Groene Dijk in het voorjaar van 2022. Door het vele verkeer van ongeveer 70 vrachtwagens per dag naar de Dollarddijk raakte de weg zwaar beschadigd. De betrokken partijen, waaronder de provincie, het waterschap en de gemeenten Eemsdelta en Oldambt, hebben besloten om de weg onder regie van de twee gemeenten te herstellen.

Innovatieve methode
"In plaats van terug te keren naar de oude situatie, hebben de gemeenten voor een innovatieve methode gekozen: reconstructie met cementbitumenstabilisatie," aldus Wethouder Jan Menninga (Eemsdelta). "Door te kiezen voor deze speciale methode, waarbij cement en bitumen worden gebruikt om de weg te versterken, verlengen we niet alleen aanzienlijk de levensduur van de weg. We zetten ook een belangrijke stap richting duurzaamheid. Met deze aanpak minimaliseren we de verstoring van het milieu door transporten en bieden we snel weer toegang voor het bestemmingsverkeer. Dit project toont aan hoe samenwerking en innovatie kunnen leiden tot een betere toekomst voor onze gemeenschappen en het milieu."

Gemeenschappelijke Inspanning
Wethouder Jurrie Nieboer (Oldambt) voegt toe: “Ik ben blij dat zoveel partijen elkaar hebben gevonden in het herstel van deze polderweg. Samen met de restauratie van het ‘gele dijkgat’ is dit stuk polder weer compleet voor de weggebruikers. En kunnen de toeristen weer van het prachtige gebied genieten.”

Werkzaamheden
Aannemer Boskalis Nederland B.V. heeft de weg weer toekomstbestendig gemaakt en geschikt voor alle soorten van verkeer. Dankzij de bijdragen van de provincie, het waterschap, Rijkswaterstaat, EcoShape en de gemeenten Eemsdelta en Oldambt is de weg weer toegankelijk.

Tiplijn