Gemeente Groningen verbiedt bezit van voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden

Gemeente Groningen verbiedt bezit van voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden

GRONINGEN - Vanaf 1 maart geldt een verbod op het dragen van messen en andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden. Het verbod geldt in de gemeente Groningen. Met dit verbod wil de gemeente ervoor zorgen dat minder mensen een wapen bij zich hebben en dat minder mensen slachtoffer worden van geweld met wapens. 

Wapens zoals stiletto’s en vlindermessen zijn nu al verboden. De politie vindt vaak wapens die wettelijk niet verboden zijn. Bijvoorbeeld keukenmessen, priemen en zakmessen. Deze wapens zijn pas verboden als ze worden gebruikt om mee te dreigen of iemand te verwonden. Als dit is gebeurd, is het al te laat. Daarom is het noodzakelijk om eerder op te kunnen treden. 

Wat mag straks niet meer? 
De nieuwe regel verbiedt het bij je hebben van messen en andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden in openbare ruimtes. De openbare ruimte is voor iedereen bereikbaar. Denk hierbij aan straten, pleinen en parken. Het verbod geldt niet als het voorwerp zo is ingepakt, dat je het niet kan gebruiken. Je mag een keukenmes nog wel in de verpakking van de winkel naar huis brengen. Een keukenmes onder je kleding of in je tas zonder verpakking eromheen mag niet meer. Wanneer de politie of handhavers deze wapens vinden, worden ze ingenomen en kan een je boete krijgen. Als jongeren van 12 tot 18 jaar een wapen dragen moeten zij zich melden bij Halt. Ze krijgen dan een leerstraf.

Landelijk verbod
Het wapenverbod wordt ondersteund door de politie, het Openbaar Ministerie en Stichting Halt. Het verbod loopt vooruit op een landelijk wetsvoorstel. Met de nieuwe wet wordt de verkoop en het bezit van wapens landelijk verboden. Vooruitlopend op dit landelijke verbod, heeft de burgemeester zijn bevoegdheid ingezet om een gebied aan te wijzen waar een wapenverbod geldt. Deze bevoegdheid heeft hij op grond van de algemene plaatselijke verordening.

Tiplijn