Gemeenteraad bespreekt klachten over gemeente Groningen en versterkingsoperatie aardbevingsgebied

Gemeenteraad bespreekt klachten over gemeente Groningen en versterkingsoperatie aardbevingsgebied

GRONINGEN - Hoe gaat het met de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied van de gemeente Groningen? Hebben alle inwoners vóór de deadline van 1 juli een versterkingsadvies? En wat zijn de reacties van de raad op de klachten van inwoners over de gemeente Groningen?

Deze vragen komen aan de orde tijdens de Politieke Woensdag van de gemeenteraad op woensdag 5 juni. Want dan bespreken de Groninger raadsleden in het stadhuis de voortgang van het Lokaal Plan van Aanpak (LPA) versterkingsopgave 2024 (18.30-20.00 uur) en het gemeentelijke jaarverslag klachten en het jaarverslag van de gemeentelijke Ombudsman (16.30-17.30 uur).

Maar eerst om 15.30 uur het wekelijkse Politiek Vragenuur, als het college antwoord geeft op zogeheten mondelinge vragen van raadsleden. Woensdag zijn er vragen over overlast van daklozen aan de Spilsluizen, het proces en ontwikkelingen rond de komst van het asielzoekerscentrum aan de Eemsgolaan, de demonstratie op het Harmonieplein en klimaatsubsidie voor vergroening van daken en gevels en ‘ontstenen’ van tuinen.

Ongemakkelijk
Na het Politiek Vragenuur staan de zogeheten meningsvormende sessies van de raad op de agenda waarin de politieke partijen met elkaar en het college van burgemeester en wethouders (B&W in debat gaan. Bijvoorbeeld over het Lokaal Plan van Aanpak (LPA) Versterking. Daarin staan de versterkingsprojecten in de gemeente Groningen en staat de prioritering van de adressen die moeten worden versterkt of nog moeten worden onderzocht. Het plan voor 2024 is eind vorig jaar al door de raad vastgesteld. De raad zei toen wel zich daar ongemakkelijk bij te voelen, omdat mensen (te) lang moeten wachten op hun versterkingsadvies en omdat planningen van de uitvoeringsorganisatie NCG, de Nationaal Coördinator Groningen, niet worden gehaald.

Het college heeft de gemeenteraad laten weten dat op 1 mei 2024 het aantal adressen in Groningen dat nog geen versterkingsadvies (VA) had, is gedaald naar 594. De NCG zegt er alles aan te doen om het aantal verder te verminderen, bijvoorbeeld door het aanstellen van een aparte programmadirecteur die het risico op het niet halen van de deadline moet minimaliseren. De NCG heeft als opdracht gekregen om vóór 1 juli 2024 alle resterende versterkingsadviezen op te leveren zodat de inwoners weten waar ze aan toe zijn.

Bewonersbegeleiders
Gaat dat lukken? De NCG heeft dagelijks contact met de ingenieursbureaus die de versterkingsadviezen opstellen. “Al blijft zij afhankelijk van de tijdige levering en de kwaliteit van de beoordelingen van deze bureaus”, zeggen B&W. Daarnaast hebben de bewonersbegeleiders van de NCG over de voortgang veel en intensief contact met de eigenaren.

Mocht een versterkingsadvies niet voor 1 juli geleverd kunnen worden, dan zullen de betreffende bewoners daar vooraf persoonlijk over worden geïnformeerd door de bewonersbegeleiders, aldus het college. B&W concluderen dat de voortgang, ondanks de nog missende versterkingsadviezen, wel op schema ligt.

Ander onderwerp op de agenda van de Politieke Woensdag van de gemeenteraad zijn de klachten van inwoners over de gemeente Groningen. Inwoners kunnen klagen bij de gemeente zelf en ook bij de onafhankelijke gemeentelijke Ombudsman. De raad bespreekt de klachtjaarverslagen over 2023.

Boom- en groenonderhoud
De gemeente kreeg in 2023 bijna 700 klachten, enkele tientallen meer dan in 2022. Het gemiddelde aantal klachten ligt al enkele jaren op stabiel niveau, tussen de 650 en 700 klachten. Veel klachten gingen over stadsbeheer. Deze hadden vooral over het rijgedrag van de chauffeurs, over het boom- en groenonderhoud en over het verwijderen van fietsen in het kader van beleid over fietsparkeren en zwerffietsen.

Inwoners kunnen ook bij de onafhankelijke gemeentelijke Ombudsman aankloppen over de gemeente, sinds eind vorig jaar is dat Anja Janssen. Dat is in 2023 meer dan 500 maal gebeurd: inwoners die vastliepen in het contact met de gemeente, informatie zochten, zich zorgen maakten of een klacht wilden indienen. Naar aanleiding van al die contacten met Groningers wil de Ombudsman in haar jaarverslag bij de gemeente het belang benadrukken van luisteren naar de inwoners.

Moeder
“Luisteren is een belangrijk onderdeel van behoorlijk overheidsoptreden. Dus houd je oren en oren open, luisteren werkelijk naar de vragen van inwoners.” De Ombudsman raadt ambtenaren aan: “Luister ook vanuit het idee: wat zou ikzelf, of mijn moeder of mijn opa, graag willen dat er gaat gebeuren nu me dit is overkomen? Dan wil je niet lang wachten, dan wil je niet van het kastje naar de muur, en weer terug, worden gestuurd. Dan wil je begrijpen wat je kunt verwachten, dan wil je begrijpen wat je kunt of moet doen en dan wil je begrijpen waarom iets wel of niet mogelijk is.”

Frustratie
De hoofdboodschap van de Ombudsman is: “Gemeente, wees open in het contact met inwoners. Laat weten wat je doet, zeker wanneer dat anders loopt dan verwacht.” Want, zegt Janssen: “Inwoners willen weten waar ze aan toe zijn, willen kunnen volgen wat er gebeurt, willen begrijpen waar het over gaat. Weken en soms maanden wachten op een reactie veroorzaakt frustratie. Het vertrouwen in de gemeente daalt dan.”

Alle sessies van de raad en bijbehorende documenten zijn te vinden bij de agenda van deze Politieke Woensdag; kijk daarvoor op gemeenteraad.groningen.nl

Tiplijn