College gemeente Oldambt vraagt 3 ton voor stichting MFC De Hardenberg Gemeente Oldambt - Een soortgelijk zwembad.

College gemeente Oldambt vraagt 3 ton voor stichting MFC De Hardenberg

FINSTERWOLDE - Het college van B&W van de gemeente Oldambt is voornemens om voor Stichting MFC De Hardenberg een bedrag van € 300.000 te vragen aan het Rijk. Aanleiding hiervoor is een brief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waarin staat dat gemeenten eerder een bedrag kunnen aanvragen, om te voorkomen dat er nu voorzieningen moeten sluiten.

Sociale agenda
Op basis van de uitkomsten Parlementaire Enquête Gaswinning stelt het kabinet vanaf 2024 aan alle gemeenten in Groningen en een aantal Drentse gemeenten een eenmalig bedrag van totaal € 500 miljoen beschikbaar voor uitvoering van de sociale agenda. En daarnaast een generatielange bijdrage van € 100 miljoen per jaar voor 30 jaar. 

Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer is aandacht gevraagd voor het sluiten van voorzieningen. Dit kwam onder meer aan de orde in een motie van Nijboer, waarin het zwembad Finsterwolde met name wordt genoemd. Het Rijk biedt nu de mogelijkheid om een deel van het geld dat vanaf 2024 beschikbaar komt, naar voren te halen. Dit is bedoeld om te voorkomen dat er voorzieningen moeten sluiten.

Sportcomplex MFC De Hardenberg
De Stichting MFC De Hardenberg is bereid om het sportcomplex MFC De Hardenberg over te nemen van de gemeente en alle verantwoordelijkheid op zich te nemen voor het beheer en de exploitatie. Het enige dat de Stichting nog nodig heeft, is een éénmalig bedrag om het gebouw te verduurzamen.

Bovenstaande is voor het college aanleiding om het Rijk te verzoeken een bedrag ad € 300.000 beschikbaar te stellen voor Stichting MFC De Hardenberg. De bedoeling is dat dit bedrag een aanvulling is op het bedrag waarover de raad mogelijk op 12 juli beslist op basis van een in voorbereiding zijnde motie.

Het college gaat er van uit dat de Stichting MFC De Hardenberg met dit aanvullende bedrag voldoende middelen heeft voor de verduurzaming het onderhoud én hiermee een goede start kan maken, voor nu én in de toekomst.

Tiplijn